ROT-avdrag

Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008.

Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229).

Om du har köpt ROT-arbeten som utförts under perioden 8 december 2008 till 30 juni 2009 ska du själv ansöka om skattereduktion hos Skatteverket.

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad

ROT-avdrag.

(snabbfakta)

Skatteverket (nämner i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig byggnation, ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial.

Endast 30% av arbetskostnaden är avdragsgill enligt reglerna för rotavdrag.

Det måste dessutom finnas något att kvitta mot, d.v.s. att om du inte betalar skatt i Sverige eller betalar så låg skatt så att ”rotavdraget” överstiger skatten får man problem, eller rättare sagt man får inte utnyttja sitt rotavdrag. Läs mer om ROT-avdrag.